Může umělá inteligence reprodukovat lidské předsudky? Jak se vyrovnat s rizikem deepfake technologií? A jak můžeme efektivně využívat potenciál AI ve prospěch společnosti?

O tom jsme se bavili na školení od organizace Aignos s lektory Ondřejem Hráchem a Martinem Richterem. Lektoři nám nabídli pohled do světa technologických inovací a výzev spojených s touto dynamickou oblastí. Umělá inteligence není jednotným pojmem, ale spíše širokou koncepcí zahrnující různé modely, systémy, aplikace a nástroje vytvořené člověkem. Podělíme se s vámi o informace, které jsme se dozvěděli, i o pár užitečných AI aplikací, se kterými jsme se naučili pracovat.

konverzace tabule

Co je umělá inteligence?

Umělá inteligence se skládá z mnoha prvků, od mechanických (roboti vykonávající fyzické práce) po kognitivní úlohy generované AI. Machine learning představuje způsob, jak systém není nucen dodržovat konkrétní pravidla, ale spíše se učí z poskytnutých příkladů, což umožňuje flexibilitu a lepší výstupy. Neural networks, zejména deep learning, představují další úroveň komplexnosti, které si můžeme představit jako velké sítě propojených neuronů, které umožňují sofistikovanější výstupy.

umela-inteligence

 

Problematika umělé inteligence

S rostoucím využitím AI v různých odvětvích se objevují i otázky a rizika. Například takzvané AI biases ukazují, jak může umělá inteligence reprodukovat lidské předsudky a stereotypy, což může vést k nespravedlivým výstupům.

 

chatgpt-tabule kocka-obrazek-ai

Tipy a využití umělé inteligence

Přestože s sebou AI nese výzvy, má také obrovský potenciál. Využívá se například v navigaci, na sociálních sítích, lékařství a mnoha dalších oblastech. Zároveň se však musíme vyrovnat s otázkou, jak AI ovlivní mezilidské vztahy a společnost jako celek.

Generovaný obsah a rizika

AI nejen generuje texty, ale i hlas, fotografie a videa. S tím přicházejí nová rizika, jako například deepfake technologie, které mohou způsobit velké problémy v politice či bezpečnosti. Detekce deepfake obsahu se stává stále složitější, vyžaduje proto lidský kontext a kontrolu. Celkově vzato, umělá inteligence otevírá brány k novým možnostem, ale zároveň vyžaduje obezřetnost, transparentnost a etický přístup ke svému využívání.

Jak využít umělou inteligenci efektivně

Pro efektivní využití AI, konkrétně chatu GPT je důležité vhodně psát přesné a detailní příkazy. Selekce příkazů (neboli promptů), strukturovaný přirozený jazyk a maximální specifičnost přinášejí kvalitnější výstupy. Prompt engineering a selektivní přístup k zadávání úkolů mohou minimalizovat rizika, jako jsou nesprávné interpretace nebo třeba takzvané “halucinace” Chatu GPT. Pokud totiž nemá přesné informace, je možné, že si některé věci tak trochu vymyslí.

Tipy na užitečné nástroje AI

K tomu, abyste využili umělou inteligenci co nejefektivněji, existují různé nástroje pro generování obsahu, analýzu textu, generování hlasu a obrázků nebo třeba detekci AI obsahu. My bychom se s vámi na závěr rádi podělili o pár našich nejoblíbenějších.

AI nástroj na generování obrázků: https://www.bing.com/create

AI nástroj na generování hlasu: https://elevenlabs.io

AI nástroj na vyhledávání studií, zdrojů a rešerší studií:  https://consensus.app

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

loga-instituci

Ověřuj – Mysli – Dýchej