Vzestup AI ve věku dezinformací: Pohled na současný svět

 

V únoru jsme absolvovali školení od antrolopoložky, archeoložky a popularizátorky umělé inteligence Sary Polak. Provedla nás problematikou fake news, dopadů umělé inteligence na společnost, nebo třeba světem deepfakes.

zvol-si-info-skoleni-sara-polak katerina-info-sara-polak

Věděli jste, že fake news šířil třeba už Gaius Julius Caesar o Kleopatře?

Sara Polak nám ale nepředstavila pouze současný pohled na problematiku, podívali jsme se i do historie. Fake news a dezinformace se šířily už v éře Kleopatry, nebo při vzniku knihtisku a v období válek. V moderní době AI přináší nové výzvy v boji proti dezinformacím, které se mohou šířit rychleji a být vizuálně přesvědčivější než kdy jindy.

 

Právní a Etické Aspekty AI

AI není jen technologická hračka; přináší s sebou vážné právní a etické otázky. Například v oblasti autorských práv a identity je stále mnoho nezodpovězených otázek. Se Sarou jsme diskutovali o dodnes nevyjasněných problémech, například jak by měla společnost regulovat AI generované obsahy, včetně potenciálně škodlivých deepfakes.

 

Jak dál?

Zatímco AI nabízí úžasné možnosti pro rozvoj a pokrok, je také zdrojem nových výzev v oblasti pravdivosti a etiky informací. Budeme muset najít rovnováhu mezi využíváním přínosů AI a ochranou proti jejím potenciálně destruktivním dopadům na společnost. Naší prioritou by měla být výchova k digitální gramotnosti a podpora transparentního a odpovědného využívání technologií.

Ve světě, kde „fake news“ mohou být stejně přesvědčivé jako pravdivé zprávy, je nezbytné nejen kriticky přemýšlet, ale i aktivně se zapojovat do formování budoucnosti AI a informační etiky.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
loga-instituci