Jak využít AI bez toho, aby nás spálila?

V posledním roce AI, neboli umělá inteligence, vyvolala nemalé pozdvižení. Přináší s sebou jak naděje a příležitosti, tak i obavy a rizika. Na nedávné webináři “CO (NE)DOKÁŽE AI?“, jsme se ve Zvol si info s Lukášem Hánou ze Skeptiku zaměřili na to, jak můžeme využít její přednosti a vyvarovat se jejích nedostatků pomocí kritického myšlení.

Co AI dokáže a co ne?

Pochopení základních principů, jak AI modely, jako je ChatGPT, fungují, je klíčové. Během webináře jsme se seznámili s koncepty jako jsou tokeny, vektory a emergentní funkce, které jsou základem pro trénink velkých jazykových modelů.

Jak na AI s rozmyslem

Naučili jsme se rozpoznávat, v čem AI exceluje a kde jsou její limity. Díky tomu jsme schopni lépe vyhodnotit, kdy a jak AI efektivně použít, aby byly výsledky co nejlepší a bez zbytečných komplikací. Důraz byl kladen na kritické myšlení jako nástroj, jak se vyhnout chybám při práci s AI. Byly představeny příklady nesprávného použití AI a jak tyto situace předejít.

Porovnání dovedností AI a člověka

Na akci jsme také prováděli porovnání schopností velkých jazykových modelů s jinými nástroji AI a diskutovali o tom, jak mohou být různé AI nástroje využity v praxi. Od Lukáše jsme dostali mnoho tipů, jak mohou tyto nástroje používat v naší práci.

AI je bezpochyby transformační technologie, ale, jako všechno, má i svá úskalí. Kritické myšlení a hluboké pochopení toho, jak AI funguje, jsou nezbytné pro její efektivní a bezpečné využití. Tato akce nám otevřela oči v mnoha ohledech a poskytla nástroje, jak být na čele inovací, aniž by nás brzdily jejich nedostatky.

 

Webinář podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

loga-instituci