Přibylo i na vašem feedu v době koronavirové mnohem více fake news a pochybných zdrojů od známých či rodinných příslušníků? Doba koronavirová přinesla nejen nepříjemná opatření, ale i nepřehlednou informační změť, ve které je čím dál těžší se zorientovat. O to více je nyní potřeba zapojit kritické myšlení a správně si ověřovat informace. Přinášíme vám pár tipů, jak na to. 

Když dezinformace sahají až na naše zdraví

Nacházíme se v situaci, kdy dezinformace získávají ještě ničivější potenciál než kdy dřív. Trend současných fake news je zpochybňovat vážnost současné epidemické situace a často přirovnává Covid-19 k chřipce. Lidé jsou ze současné situace stále unavenější a začínají čím dál častěji sahat po jednoduchých vysvětleních, která nabízejí dezinformační a konspirační weby. Dezinformátoři využívají termín „plandemie“, který má čtenářům vsugerovat spiknutí na pozadí současné situace. Zároveň se ukazuje jako problematické, že již před vypuknutím pandemie byly terčem dezinformátorů tradiční média, ale i vědecké důkazy, včetně západní medicíny, zejména nutnost očkování.

Nacházíme se tak uprostřed dlouhé “infodemie”, která právě nabírá na obrátkách. Ta je nebezpečná jednak proto, že bude o to těžší přesvědčit část obyvatel, aby se řídila limitujícími vládními opatřeními. Jednak v této situaci odborníci spoléhají na to, že Covid-19 bude poražen s příchodem vakcíny. Konspirace zpochybňující důležitost očkování samozřejmě pak mohou a budou mít negativní dopad na ochotu obyvatel přijmout vakcinaci. Informační gramotnost se tak stává i otázkou našeho zdraví.

S koronavirem roste i množství fake news

Nebezpečný vztah dezinformací a pandemie lze vidět i na vývoji návštěvnosti jednoho dezinformačního webu, který se téměř výhradně zaměřuje na Covid-19. Jedná se o stránku, která figuruje na hlavních pravidelně aktualizovaných seznamech dezinformačních webů, které se touto problematikou odborně zabývají. [1][2] Pokud se podíváme na vývoj jeho návštěvnosti, můžeme si všimnout zajímavého trendu.

Vývoj návštěvnosti na webu

 Vývoj návštěvnosti na webu (https://www.similarweb.com/)

Denní přírustky nových případů Covid-19 (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19, upraveno autory)

 Denní přírustky nových případů Covid-19 (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19, upraveno autory)

Můžete vidět, že vývoj návštěvnosti téměř kopíruje vývoj epidemické situace v České republice. Toto porovnání slouží jako varovný signál před rizikem dezinformací zacílených na Covid-19. Pokud budou dezinformace okolo koronaviru nadále nabývat na popularitě a budou celý problém bagatelizovat a označovat za spiknutí, vládní opatření mohou ztratit na účinnosti. To může vést k dalšímu šíření nemoci v populaci a v situaci, kdy se náš zdravotnický systém dostává na samou hranu svých kapacit, mohou i dezinformace mít negativní vliv na ztráty na životech. Už teď jsou poslední prognózy velmi alarmující. Zároveň nám nikdo nemůže garantovat, že po zvládnutí druhé vlny nepřijde další. Nebezpečí, na které upozorňujeme, tak nepomine, dokud se nepodaří zpomalit současné tempo epidemie. A dokud si nezačneme správně vybírat zdroje.

Co může právě teď dělat každý z nás: 

  • Vyvracejte konspirace, které zaznamenáte ve své bublině. Pokud se k vám dostane hoax či poplašná zpráva, snažte se odesílatele konfrontovat s faktickými důkazy a relevantními argumenty.
  • Jakoukoliv novou informaci si důkladně ověřte, zejména pokud jste o daném zdroji v minulosti neslyšeli. Vždy pátrejte po tom, zda jsou argumenty podložené relevantními zdroji a zda jsou zdroje i autor dohledatelné.
  • Ptejte se, zda je daný člověk opravdu odborníkem na COVID-19. Ke COVIDU mají tendence se vyjadřovat opravdu všichni. Počet sledujících na sítích ani popularita z člověka nedělá experta na epidemiologii.
  • Nepodléhejte přílišnému strachu, ale nesmiřujte se s jednoduchým vysvětlením. Současná situace není snadná pro nikoho a lidé mají tendence hledat jednoduché vysvětlení. Je důležité si také pravidelně odpočinout od mediálního světa a na chvíli vypnout. Nové informace pak člověk může lépe vnímat s odstupem a nadhledem.

Pár užitečných odkazů na závěr: 

 

Autoři: Kryštof Havelka, Marijana Šutová

Reference:

  1. https://manipulatori.cz/prehled-dezinformacnich-webu-projektu-a-lidi-siricich-dezinformace-o-aktualni-pandemii/
  2. https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php