Fake news jsou všude kolem nás. I když se tento typ zpráv zdá jako moderní výmysl, opak je pravdou. Ponoř se s námi do historie a objev, kdy a kde se klamavé informace poprvé objevily!

Great Moon Hoax a údajná civizilace žijící na Měsíci
Zdroj: wikimedia.org

Civilizace na Měsíci

Za první fake news, jaké známe dnes, můžeš považovat The Great Moon Hoax z roku 1835. The New York Sun publikoval články o astronautovi a přimyslel si k němu fiktivního kolegu, který podle smýšleného příběhu zaznamenával bizarnosti spojené s životem na Měsíci. Tyto smyšlené zprávy přilákaly newyorskému deníku nové čtenáře a předplatitele, kteří ve velké většině zůstali deníku věrní i poté, co následující měsíc zveřejnil, že se jednalo o podvrh.

Žlutá žurnalistika

Za zmínku také stojí yellow press, neboli žlutá žurnalistika, která vznikla na konci 19. století. Tomuto bulvárnímu a senzacechtivému žánru rozhodně nešlo o seriózní zpravodajství. Hlavním cílem bylo „řvoucími“ titulky a fascinujícími informacemi přilákat nové čtenáře. Jeden z nejvýznamnějších úspěchů žluté žurnalistiky přišel na konci prvního desetiletí 19. století, kdy Joseph Pulitzer, spolu s dalšími vydavateli žlutého tisku, vehnal Spojené státy do Španělsko-americké války pomocí medializace výbuchu U.S.S. Maine v havanském přístavu.

I mistr tesař se někdy utne

Pokud si myslíš, že fake news jsou disciplínou pouze bulvárních médií, není to pravda. The New York Times publikovaly mezi lety 1932 a 1933 sérii článků popírající vinu Sovětského svazu během vyhladovění 2,4 až 7,5 milionů lidí během hladomoru na Ukrajině. The New York Times o tomto období nyní mluví jako o ukázce jejich nejhoršího reportérství.

Fake news na všech frontách

Nebude překvapení, že největší rozmach fake news přišel ve 20. století v souvislosti s Druhou světovou válkou. Říšské ministerstvo pravdy v čele s Josephem Goebbelsem využívali nacisté k démonizaci protivníků, propagaci postojů a upevnění své moci. Nemůžeme však tvrdit, že by klamavé zprávy používali jen Němci. I pro Spojence byly důležitým nástrojem propagandy. Britové například používali fake news šířené rádiem a pomocí letáků odrazovali německá vojska.

A zpátky do současnosti…

Rozhodně tě nepřekvapí, že největší nárůst v fake news přinesl technologický vývoj, zejména příchod sociálních sítí. Tento „milník“ umožnil každému, komu se bude chtít, jednoduše tvořit a sdílet jakýkoli obsah, ketrý často někomu slouží na tvůj úkor. Proto si přečti našeho Surfařova průvodce po internetu a buď se střehu!