Nová sociální síť postavená na voice chatu pronikla v posledních dnech do Česka a způsobila obrovský zájem uživatelů. S masivním nástupem sítě se pojí spoustu zajímavých témat, kterým se ve Zvol si info dlouhodobě věnujeme. FOMO efekt, digitální stopa, sociální bubliny, svoboda slova, dezinformace. Proto jsme si samozřejmě nenechali tuto novinku ujít a hned jsme ji vyzkoušeli. Jak sociální síť funguje a jaký má potenciál?

Clubhouse začal jako jakási „elitářská” sociální síť. Abyste se stali členem, musí vás někdo pozvat. Každý uživatel má na začátku pouze dvě pozvánky, další získává dle své aktivity. Navíc je aplikace zatím jen pro iOS. Tenhle pocit vzácnosti vede k tomu, že se lidé chtějí stát součástí a vytváří to jakousi exkluzivitu. Ta může způsobovat FOMO – strach, že nám něco utíká. Pokud na Clubhouse nejste, zachovejte klid, je to pořád jen sociální síť a nic reálného vám neutíká. 🙂 

Systém s dvěma pozvánkami je krásným příkladem exponenciálního růstu. Čím více lidí se přidá, tím rychleji síť roste. Růst určitých skupin je pomalejší, v prvních dnech proto mezi uživateli nebyla velká diverzita – v podstatě se tam všichni „tak trochu znají z Twitteru”. To se s narůstajícím počtem uživatelů pravděpodobně brzy změní a Clubhouse tak bude „jen“ jedna z mnoha sociálních sítí.

Kromě zmíněné dosavadní exkluzivity je Clubhouse specifický svou real-time audio komunikací.  Když někdo něco řekne, nejde to zpětně přehrát. To s sebou přináší spoustu potenciálu, ale i svoje pozitiva a negativa. 

 

Co nového Clubouse přináší

Digitální stopa tam funguje zcela jinak než na doposud etablovaných sociálních sítích. Zprvu se může zdát, že žádná vlastně vůbec nevzniká. Aplikace samotná neumožňuje hovory nahrávat. To lze samozřejmě obejít a pořizovat záznam pomocí vedlejšího zařízení – ačkoliv je jakýkoliv záznam a šíření proti pravidlům komunity. U veřejných místností ale nikdy nelze mít plnou kontrolu nad lidmi, kteří vás poslouchají. Vždy je potřeba počítat s tím, že se daná komunikace dostane ven. Člověk si samozřejmě může některé úryvky zapsat. V Česku už pro tyto účely vznikla facebooková skupina Odposlechnuto na Clubhouse. Každopádně přímá digitální stopa, tak jak ji známe dnes, nevzniká, nikdo si nedohledá, co jste kdy napsali, lajknuli, sdíleli. 

Zajímavým fenoménem je na Clubhousu autenticita. Posluchač slyší hlasy konkrétních lidí. To přináší novou formu falešné blízkosti jako kdysi u youtuberů či dnes u podcasterů. Známe hlas influencerů, jejich smích, historky, které sdílí třeba i poprvé a exkluzivně jen pro posluchače v dané místnosti. Může v nás tak vznikat pocit, že tyto lidi doopravdy známe. S touto blízkostí je pak spojená i míra důvěry. Je zde větší šance, že nás “zvukové” názory ovlivní více než články či tweety. 

 

Důvěra a potenciál pro manipulaci a fake news

Projevit se zde proto může i tzv. spáčův efekt – z poslechnuté debaty si odneseme jen něco, zůstane v nás nějaký pocit a útržkovité informace. To pak můžeme ještě zkombinovat s problematikou autorit. Na sociálních sítích se může každý vyjádřit ke všemu, což může z mluvčích činit pseudoodborníky. Tento problém je na Clubhouse kvůli své zvukové stránce zesílen.

To může být živnou půdou pro různé extremistické názory, dezinformace či hate speech.

Na toto téma jsme hned první den našeho působení na Clubhouse uspořádali debatu. Padlo v ní více názorů. Na jedné straně to budou mít dezinformátoři těžší, budou muset vynaložit mnohem více energie do své práce. Na Clubhouse to nebudou mít zjednodušené pomocí sdílení. Jejich nepravdy budou slyšet “pouze tady a teď”, nebudou se šířit řetězovým efektem mezi tisíce lidí. Na druhou stranu se jejich proslovy kvůli chybějícímu záznamu budou těžko analyzovat, vyvracet. Zmíněný spáčův efekt zde také může vést k snadnějšímu věření v nepravdu.

Stejně jako největší dezinformační scéna na Facebooku neprobíhá na vašich zdech ale v uzavřených skupinách, tak i zde je pravděpodobné, že budou vznikat vlivové skupiny (možná i skryté), kde se bude šířit názorový proud velmi snadno. Přičteme k tomu zmíněný spáčův efekt, vysokou míru důvěryhodnosti, autenticity, minimální možnost ověření informací v reálném čase. A jak už to tak u sociálních sítí bývá, budou se i na této tvořit těžko prostupné sociální bubliny. Zároveň se ale budou fake news na této síti hůře kontrolovat, prokazovat a postihovat.

 

Nová síť, nová zodpovědnost?

Na to se můžeme samozřejmě dívat i pozitivně – dezinformace se zde nemůžou masivně šířit, navíc je možné mluvčího s jeho názory ihned konfrontovat – pokud vám tedy moderátor udělí slovo a nevyhodí vás kvůli odlišnému názoru z místnosti. Pozitivně můžeme vnímat i potlačení anonymity. Na Clubhouse je slyšet náš hlas, sociální síť navíc nabádá na používání pravého jména. Uživatelé se tak mohou cítit zodpovědnější za to, co říkají. To může vést k menšímu projevování hejtrů

Na naší debatě mimo jiné zazněla myšlenka, že je jen na nás, uživatelích, co dovolíme, jaký prostor z místa uděláme. Možná tu také zatím panuje jistá naivita, že toto nové prostředí může být příznivější než dosavadní sociální sítě. Je ale nepravděpodobné, že se při tak rychle rostoucím počtu uživatelů udrží pořád stejná kultura. To, že se Clubhouse dynamicky proměňuje, vidíme s narůstajícími uživateli každý den.

Clubhouse jistě představuje zajímavou platformu vyvolávající mnoho otázek. Česká komunita ve svém seznamu doporučení uvádí: “Vypusťte diskusi o potenciálu Clubhouse. Je ohromný, tečka.” Z našeho pohledu je tato diskuse důležitá. A bude opravdu zajímavé sledovat, jak se bude sociální síť s přibývajícími diskutujícími a s tím i potřebou algoritmů postupně proměňovat.

Autorka: Veronika Batelková

 

Doporučené zdroje:

Z debaty vyšel na podobné téma článek i na HlídacíPes.org

Základní představení na CzechCrunch

Detailně své zkušenosti s Clubhouse popsal na svém blogu Václav Blahout